Hoppa till innehåll
EN In english

Industrial PhD 2015

Ansökningsperiod
150413-150902
Bidragsperiod
2016-2020
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag på totalt 30 miljoner kronor för en satsning på industridoktorander. Varje bidrag inom programmet ligger på 2,5 miljoner kronor och täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv/klinik och akademi. Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 % anställd vid företaget. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 55 12 22%
Livsvetenskaperna 13 4 31%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 5 3 60%
Materialvetenskap och materialteknologier 13 4 31%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 15 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 3 1 33%
Övrigt 6 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 10 3 30%
Manliga huvudsökande 45 9 20%
Visa projekt