Hoppa till innehåll
EN In english

Informationsaktivitet 2008-HT

Ansökningsperiod
080619-080930
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
1.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2009-01-01 - 2009-12-31. Ansökningar behandlas vid två tillfällen under året. Ansökningar som ska tas upp till behandling i oktober ska ha inkommit senast 2008-09-30 kl 16.00.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 14 7 50%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 1 50%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 4 2 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 8 4 50%
Kvinnliga huvudsökande 6 5 83%
Manliga huvudsökande 8 2 25%
Visa projekt