Hoppa till innehåll
EN In english

Informationsaktivitet 2008-VT

Ansökningsperiod
080121-080331
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
0.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2008-07-01 - 2009-06-30. Ansökningar kommer att behandlas i april respektive oktober. Ansökningar som ska behandlas i april ska ha inkommit till SSF senast 2008-03-31.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 12 2 17%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 1 33%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 8 1 13%
Kvinnliga huvudsökande 5 1 20%
Manliga huvudsökande 7 1 14%
Visa projekt