Hoppa till innehåll
EN In english

Maligna blodsjukdomars systembiologi

Diarienummer
ICA08-0057
Start- och slutdatum
090910-131231
Beviljat belopp
3 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Detta anslag kommer att användas för att starta en oberoende forskargrupp vid Lunds Universitet. Gruppen målsättning kommer att vara att förstå maligna blodsjukdomar på cellulär systemnivå, d v s hur blodcellers molekylära komponenter fungerar/malfungerar vid sjukdomar som leukemi. Modeller på systemsnivå kan, potentiellt sett, förklara sjukdomsmekanismer och ge uppslag till nya behandlingsformer. I samarbete med forskare vid Broad Institute och University of Toronto kommer vi att studera två viktiga hematologiska problem: (a) att förstå den leukemiska stamcellen och (b) att förstå ribosomala sjukdomar. Som underlag kommer vi att använda unika systems-skaliga data från next-generation sequencing, high-throughput screening och olika microarraytekniker. Med hjälp av dessa data, nyutvecklad beräkningsmetodik och riktade valideringsexperiment kommer vi att belysa hur leukemiska stamceller driver leukemi och hur ribosomal dysfunktion bidrar till cancerutveckling. Projektet leder till (a) bättre metoder för att översätta komplexa genomikdata till prediktiva/mekanistiska sjukdomsmodeller, (b) ökad förståelse för blodsjukdomar, särskilt akut myeloisk leukemi och ribosomal sjukdomar, (c) etablerandet av en unikt profilerad forskargrupp i Lund, (d) ökad användning av ny, kraftfull forskningteknologi bland svenska forskare, (e) ökat utbyte mellan svenska forskare och världsledande centra för post-genomisk forskning.

Populärvetenskaplig beskrivning

Människans sjukdomar kan nu kartläggas i allt högre detalj med förfinad molekylärbiologisk (s k genomisk) analysteknik. Med sådan teknik går det att analysera tusentals cellulär molekyler på ett bräde, och det börjar finnas förutsättningar för att beskriva cellulära sjukdomsprocesser i sin helhet, i "systemperspektiv". Detta projekt syftar till att utveckla nya metoder för att karaterisera blodsjukdomar utifrån komplex genomisk information. Dessa metoder kommer vi att utnyttja för att detaljstudera två viktiga frågor inom klinisk hematologi (läran om blodsjukdomar): (1) hur fungerar den s k leukemiska stamcellen? d v s den celltyp som underblåser leukemi (blodcancer) och den celltyp som måste behandlas bort för att nå långvarig bot. Här syftar våra studier till att hitta enskilda gener och och reglermekanismer mellan gener som, på längre sikt, kan utnyttjas för förbättrad diagnostik och behandling. (2) hur fungerar s k ribosomala sjukdomar? På senare tid har man upptäckt att mutationer i ribosomerna, cellens proteinfabrik, kan vara involverade i tumörutveckling. Våra studier syftar till kartlägga förekomsten och betydelsen av ribosomala mutationer vid blodsjukdomar. Projektet kommer att förläggas till Lunds Universitet och bedrivas i samarbete med forskare vid Broad Institute (del av Harvard University och Massachusetts Institute of Technology, USA) och University of Toronto (Canada). Projektet kan leda till förbättrade metoder för att omsätta komplexa genomiska data till system-modeller av sjukdom och, på längre sikt, till förbättrade metoder för att diagnostisera och behandla maligna blodsjukdomar.