Hoppa till innehåll
EN In english

Japansamarbete 2005

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2005-2008
Belopp (milj kr)
11.4
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF har valt att fokusera den största delen av sina insatser för internationellt samarbete på samarbete med Japan. Stiftelsen hoppas därmed att öka antalet forskningssamarbeten med den i flera fall mycket framgångsrika forskning som finns i Japan. SSF har genom åren haft flera olika samarbeten med denna bäring bland annat med Japanska organisationer som JST och JSPS.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 5 5 100%
Livsvetenskaperna 3 3 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 4 4 100%
Visa projekt