Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Junior Individual Grants 1998

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 JIG:30 Jonkanaler, gener och insulinfrisättning LV 980101 – 011231 1 587 000
A4 JIG:21 Alternativa metoder i mekanismers rörlighet IT 980101 – 001231 1 586 000
A4 JIG:26 Transkriptionsmönster hos enskilda celler LV 980101 – 001231 1 586 000
A4 JIG:22 Humana winged helix proteiner i mesodermal differentiering LV 980101 – 001231 1 500 000
A4 JIG:24 Investigations of Single Bio-Molecules by Surface-Enhanced-Raman-Scattering MV 980101 – 001231 1 500 000
A4 JIG:29 Molecular genetic analysis of epithelial branching morphogenesis in Drosophila LV 980101 – 001231 1 586 000
A4 JIG:25 Analys av maskinkomponenters smörjning Öv 980101 – 001231 1 586 000
A4 JIG:23 Signaltransduktion till cytoskelettet LV 980101 – 011231 1 586 000
A4 JIG:27 Combinatorial Molecular Recognition of Carbohydrates BT 980101 – 001231 1 586 000
A4 JIG:28 Beräkningsmässig analys av dynamiska modeller IT 980101 – 011231 1 590 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt