Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Junior Individual Grants 2000

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 JIG:48 Electrostatic Interactions in Cellular Signaling. Calbindin D28k Domain Organization LV 000101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:51 Functional gene analysis of the effect of endocrine factors in bone tissue LV 000101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:52 Statistical analysis and modelling of traffic in telecommunication networks IT 000101 – 041231 1 630 000
A4 JIG:44 Induced G-Protein coupled signalling: molecular and cellular consequences in primary olfactory sensory neurons LV 000101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:46 Automatisk VRML-modellering från bildsekvenser IT 000101 – 061231 1 521 750
A4 JIG:50 First-Principles Studies of Ferromagnet/Semiconductor Interfaces IT 000101 – 021231 1 627 000
A4 JIG:53 Spin and Electronic Structure Investigations of Strongly Correlated Compounds MV 000101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:45 Structural and Functional studies of centromeres in fission yeast LV 000101 – 021231 1 630 000
A4 JIG:47 Nästan k-vis oberoende utfallsum och dess applikationer IT 000101 – 031231 1 630 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt