Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Kommersialisering av forskningsresultat

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
Kom10-0002 Produkt Affective Health - En personlig mobilbaserad tjänst för IT 110315 – 120331 549 989
Kom10-0004 En metod för att seriellt rena DNA och RNA av hög kvalitet från alla slags tumör- och normala vävnader. LV 110315 – 111231 50 000
Kom10-0007 YTBELÄGGNINGAR MED KOMPOSITMATERIAL - FÖRBÄTTRADE EGENSKAPER INOM SOLENERGI OCH KATALYS MV 110315 – 111231 0
Kom10-0008 Detektion och isolering av aktiva T lymfocyter för att förutsäga risker för immunologiska reaktioner vid stamcellstransplanation samt för applikationer inom cellterapi LV 110315 – 111231 49 521
Kom10-0009 The impulse radio technology IT 110315 – 120331 548 708
Kom10-0011 Björkbarkextrakt mot älgbetning av ungtall LV 110315 – 120331 236 875
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt