Hoppa till innehåll
EN In english

Medicinsk teknik för bättre hälsa

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2007-2011
Belopp (milj kr)
27.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA gör en gemensam utlysning inom medicinsk teknik för bättre hälsa (MTBH). Fokus ligger på högriskprojekt, tvärvetenskapliga samarbeten och unga forskare. Totalt kommer 81 miljoner kronor att fördelas under en femårsperiod. Sista ansökningsdag är den 27 september. Utlysningsdokumenten (svensk- resp engelskspråkig version) i fullständig version finns arkiverade hos VR. Halvtidsutvärdering genomförd hösten 2009 med internationell panel ledd av professor Richard Kitney, Imperial College. Rapporten är diarieförd hos SSF.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 2 2 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 2 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 0 0 0%
Visa projekt