Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Microbes and Man

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 01:93/01/03 Mikrobiell ekologi hos människor vid hälsa och sjukdom: Utveckling, spridning och fortbestånd av antibiotika-resistens i den normala mikrofloran (Dnr 2003/0080) LV 030101 – 051231 3 158 000
A3 01:93/01/04 Vad gör Staphylococcus areus patogen? (Dnr 2003/0082) LV 030101 – 051231 902 000
A3 01:93/01/02 Reaktivering och utslagning av immunitet vid Borreliainfektion (Dnr 2003/0078) LV 030101 – 051231 3 158 000
A3 01:93/01/01 Bakteriell: epiteliell växelverkan och utformningen av immunsystem i slemskicktet (Dnr 2003/0079) LV 030101 – 051231 3 158 000
A3 01:93/01/05 Genetisk mottaglighet för streptocockinfektioner (Dnr2003/0081) LV 030101 – 051231 1 624 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt