Hoppa till innehåll
EN In english

Multidisciplinary BIO 2010

Ansökningsperiod
101001-101221
Bidragsperiod
2011-2014
Belopp (milj kr)
12.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Japan Science and Technology Agency (JST), the Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) and the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) have established a scheme for joint funding of Japanese-Swedish cooperative research projects. Multidisciplinary bio has been selected as the field of research for which the joint funding scheme will apply. The aim of the programme is to strengthen the collaboration between Sweden and Japan within multidisciplinary bio to achieve world-class scientific results, leading towards new innovative technologies. This area is undergoing strong development and is considered important in both countries in order to achieve growth and sustainability over the long run.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 47 6 13%
Livsvetenskaperna 23 3 13%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 20 3 15%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 7 0 0%
Manliga huvudsökande 40 6 15%
Visa projekt