Hoppa till innehåll
EN In english

Nordiskt samabete inom neatronforskning

Diarienummer
NNP17-0001
Start- och slutdatum
170101-171231
Beviljat belopp
6 266 832 kr
Förvaltande organisation
NordForsk
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Nordic neutron scattering programme

Populärvetenskaplig beskrivning