Hoppa till innehåll
EN In english

Nyttiggörandepris 2018

Ansökningsperiod
181029-181220
Bidragsperiod
2019-2019
Belopp (milj kr)
0.3
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF:s nyttiggörandepris kan sökas av personer som har eller har haft SSF-bidrag, som sökande eller medsökande (PI eller co-PI), med ett slutdatum som är högst två år gammalt. Dessutom skall personen beviljats nyttiggörandemedel under de senaste två åren, via SSF:s gängse rutin för detta. I ansökan skall det ingå en beskrivning som definierar vilken typ av nyttiggörandeinsats som genomförts. Beviljade ansökningar erhåller ett personligt stipendium mellan 50 – 100 kkr, beroende på insats. Max tre stipendier per ansökningstillfälle kommer att beviljas.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 14 3 21%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 12 1 8%
Visa projekt