Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom ProEnviro 2006

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 06:223 Miljöanpassad produktframtagning i samarbete med MISTRA Öv 070101 – 091231 3 514 136
M06:02 High throughput commercial production line for Cd-free thin film solar cells Öv 070101 – 081231 8 766 000
M06:03 GreenCut Öv 070101 – 091231 5 200 000
M06:01 Production of wave power plants Öv 070101 – 091231 4 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt