Hoppa till innehåll
EN In english

ProEnviro 2007

Ansökningsperiod
070427-070928
Bidragsperiod
2008-2009
Belopp (milj kr)
16.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Innovativa små och medelstora företag får en ny chans att stärka sin konkurrenskraft och arbeta tillsammans med högskolor och forskningsinstitut. En andra utlysning inom ProEnviro - ett nytt forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning - öppnar 27 april. Programmet är ett gemensamt initiativ av Mistra och SSF. Sista ansökningsdag är den 27 september. Gå till http://www.proenviro.se för närmare information om programmet och ansökningsförfarandet.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 14 5 36%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 1 50%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 11 4 36%
Kvinnliga huvudsökande 3 1 33%
Manliga huvudsökande 11 4 36%
Visa projekt