Hoppa till innehåll
EN In english

CleanCoat

Diarienummer
PE08-0030
Start- och slutdatum
090101-101231
Beviljat belopp
3 700 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Övrigt

Summary

Projektet CleanCoat har en mycket stor potential att miljömässigt förbättra de beläggningsprocesser som används för högt förädlade plastprodukter, ett globalt marknadssegment som ständigt ökar. Huvudmålet för projektet är att förbättra processutbytet från 40% till 80%, vilket i sin tur innebär en reduktion av energiförbrukningen med 30% och användningen av oljebaserade produkter med 50%. Magu är ett svenskt företag med en globalt ledande position inom området, t.ex. målades mer än 20% av alla mobiltelefoner som tillverkades under 2006 med Magus system. Systemen kan även användas för andra applikationer, såsom vid tillverkning för medicinsk industri, byggnadsindustri samt inom fordonsindustrin, globalt och inom landet. Nya komplexa detaljer med integrerade komponenter, högblanka ytor samt funktionella ytor ställer mycket höga krav på ytbeläggningsprocessen, vilket sätter processutbytet i centrum. Förhållandet mellan totalt antal inkommande detaljer och antal godkända produkter, utbytet, är en helt kritiskt parameter. Utbytes-nivåer på 35-40% är inte ovanliga, vilket resulterar i kassationsnivåer på upp till 65%, där produkten slängs som avfall. Förädlingsvärdet hos en kasserad detalj är ca 1.25 SEK/detalj. Den potentiella marknaden inom konsumentvaror kan värderas till över 500 000 000 SEK. Forskningsaktiviterna innefattar ytkemiska studier, provningsmetodik, processoptimering samt systematisk produktionsanalys.

Populärvetenskaplig beskrivning

Den globala utvecklingen och det ökande välståndet i länder som exempelvis Kina och Indien leder idag till en explosion är det gäller tillverkningen av mobiltelefoner och andra elektroniska produkter. Mobiltelefonmarknaden passerar i år en miljard enheter och den ökar med 10% årligen. Den världsomspännande konkurrensen när det gäller t.ex. mobiltelefoner gör att de stora tillverkarna pressar fram ständigt nya modeller i korta serier för att ge konsumenterna en maximal möjlighet att välja just deras telefon. Mobiltelefoner har vanligtvis ett hölje av plast som på något sätt skall lackeras för att få en attraktiv och skyddande yta. Lackeringen är idag en viktig faktor för konsumenternas val av telefon. Detta leder till att tillverkarna ställer allt högre krav på lackeringsprocesserna vad gäller nya specialeffekter med blanka färger, metallisering och ytstrukturer. Höga krav på snabbhet och flexibilitet och avancerade lackeringsuppdrag har gjort att mängden kassationer av lackerade produkter som inte uppfyller kvalitetskraven har ökat dramatiskt. Utvecklingen och anpassningen av lackeringsprocesserna har helt enkelt inte hunnit med och det är idag vanligt att mellan 60-65% av de lackerade produkterna som kommer ut från en lackeringsprocess måste kasseras. Mer är 75% av kassationerna beror av närvaro av damm, fibrer eller ytdefekter i plasten. Med den stora volymen av mobiltelefoner och andra elektroniska produkter (t.ex. flat-TV) leder detta till ett enormt slöseri med resurser, framför allt av oljebaserade produkter (plaster) och energi, och en oacceptabelt hög miljöpåverkan. Företaget Magu Automation AB i Staffanstop utvecklar och säljer lackeringsprocesser över hela världen. Under 2006 lackerades hela 20% av alla globalt tillverkade mobiltelefoner med företagets processer. Inom projektet CleanCoat kommer Lunds tekniska högskola tillsammans med Magu Automation AB att bl. a. genomföra en systematisk produktionsanalys på lackeringsprocesserna och identifiera hur man kan minska mängden kassationer. I projektet kommer även själva lackeringsförfarandet att studeras för att minska åtgången av lack och energi. Projektets mål är bl.a. att minska kassationen till under 20%, att minska energikonsumtionen med 30% och åtgången av oljebaserade produkter med 50%.