Hoppa till innehåll
EN In english

ProInstitute 2009

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2010-2010
Belopp (milj kr)
25.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

ProInstitute är ett komplement och en efterföljare till programmet Institute Excellence Centres, där forskningsinstitut i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv ska kraftsamla till internationellt ledande miljöer för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom områden som är av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Institute Excellence Centers samfinansierades av SSF, Vinnova och KK-stiftelsen under åren 2007-2009, och fortsätter 2010-12 med stöd av VINNOVA och KK-stiftelsen. Under 2010 ingår 7 centra i ProInstitute.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 8 7 88%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 3 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 3 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 1 50%
Kvinnliga huvudsökande 3 3 100%
Manliga huvudsökande 5 4 80%
Visa projekt