Hoppa till innehåll
EN In english

ProViking 2002

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2002-2007
Belopp (milj kr)
155.8
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning satsade 180 milj kr under femårsperioden 2003 - 2007 på ett forskningsprogram inom området produktframtagning - inklusive en forskarsskola. Programmet kallas ProViking.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 32 32 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 32 32 100%
Kvinnliga huvudsökande 7 7 100%
Manliga huvudsökande 25 25 100%
Visa projekt