Hoppa till innehåll
EN In english

ProViking 2009

Ansökningsperiod
081114-090311
Bidragsperiod
2009-2013
Belopp (milj kr)
0.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

ProViking är ett indiustrinära forskningsprogram inom produktframtagning - från idé till återvinning. Programmet startade 2002 och hade en budget på 180 milj kr , inklusive forskarskola, för åren 2002 - 2007. För perioden 2008 - 2013 har SSF avsatt ytterligare 210 milj kr med i det närmaste oförändrad målsättning, nämligen att implementera resultaten från forskningen inom programmet i svensk industri samt att utbilda doktorer för såväl industrins som högskolans behov. I första utlysningen avsattes 80 milj kr. I en andra utlysning inom ProViking 2 utlyses nu 50 milj kr.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 25 5 20%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 21 5 24%
Kvinnliga huvudsökande 2 0 0%
Manliga huvudsökande 23 5 22%
Visa projekt