Hoppa till innehåll
EN In english

ProViking 2010

Ansökningsperiod
091106-100310
Bidragsperiod
2010-2013
Belopp (milj kr)
0.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Det SSF-finansierade programmet ProViking har avsatt 40 miljoner kronor i den tredje utlysningen i programmet. Programmet fokuseras på företag inom verkstadsindustrin med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige. Forskningen skall inriktas mot något eller samtliga av följande områden; idéer, produktutveckling, konstruktion, produktion, produktstöd, användning, underhåll och återvinning - allt med ett livscykelperspektiv. Stöd från ProViking förutsätter motfinansiering av minst samma storlek.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 33 8 24%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 9 3 33%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 1 33%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 20 4 20%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 32 7 22%
Visa projekt