Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ramanslag inom mikroelektronik

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:153 Nanolasrar med stort bandgap och transistorer för integration med kiselteknik IT 030101 – 071231 10 000 000
A3 02:152 Flexibla system-on-chip för inbyggda tillämpningar IT 030101 – 071231 8 000 000
A3 02:146 CMOS itegrerade kolbaserade nanoelektromagnetiska komponenter IT 030101 – 081231 10 000 000
A3 02:151 Kvävedopade III-V-halvledare för fotonik och elektronik IT 030101 – 071231 12 000 000
A3 02:149 Kiselkarbid-material för tillämpningar inom kraftteknik och högfrekvensområdet IT 030101 – 071231 20 000 000
A3 02:154 Halvledande mikrovågskomponenter med stort bandgap IT 030101 – 081231 10 000 000
A3 02:150 Integration av integrerade kretsar och elektroakustisk teknologi IT 030101 – 071231 15 000 000
A3 02:147 Magnetoelektronisk nanokomponentfysik IT 030101 – 081231 15 000 000
A3 02:148 RamSIS IT 030101 – 081231 25 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt