Hoppa till innehåll
EN In english

Research Institute PhD 2017

Ansökningsperiod
180115-180409
Bidragsperiod
2019-2023
Belopp (milj kr)
20.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 34 8 24%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 12 2 17%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 13 3 23%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 5 1 20%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 4 1 25%
Manliga huvudsökande 30 7 23%
Visa projekt