Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Samfinansierade program 2004

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 04:161 Delfinansiering av nätverk för mikrofabrikationslaboratorier i Sverige IT 040101 – 081231 23 000 000
A3 06:210 Kunskapscentrum vid forskningsinstitut Öv 060101 – 081231 30 386 833
A3 04:164 SGC-Stockholm, Svensk medlemsnod Structural Genomics Consortia LV 040101 – 091231 39 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt