Hoppa till innehåll
EN In english

Samarbetande autonoma flygande robotar

Diarienummer
IS14-0016
Start- och slutdatum
150101-201231
Beviljat belopp
4 687 500 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Målet med detta projekt är att utveckla nya metoder för att styra samverkande autonoma flygande farkoster (så kallade UAV:s) med kapacitet att manipulera sin omgivning. Trots att sådana robotar används idag för övervakning, så har deras potential inte utnyttjats för tillämpningar där de tillåts lösa uppgifter med hjälp att gripklor och andra ställdon. I projektet kommer vi att utveckla design metodik för hur sådana multirobotsystem med manipulatorer ska styras och vi kommer att demonstrera dessa genom att integrera våra robotiklab på KTH och SNU så att avancerade uppgifter kan lösas av flygande robotar sammankopplade över Internet. Systemet kommer att använda nyutvecklade adaptiva metoder för att kompensera för osäkerheter och fel som kan uppstå under körning. Tack vare unik och kompletterande kompetens på KTH och SNU, så bedömer vi det troligt att trots den höga ambitionsnivån hos projektet så kommer vi att lyckas att utveckla den nödvändiga systemtekniken och integrera vår fjärrstyrda testbed. Projektresultaten kommer att bidra till den absoluta internationella forskningsfronten inom autonoma och inbyggda system. Tillämpningar av resultaten inkluderar underhåll av kritisk samhällsinfrastruktur, såsom att felsöka och laga kraftnät, transportnät osv. Projektet är av hög strategiska vikt, då sådana system är mycket viktiga för samhälle och industri både i Korea och Sverige.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt kommer att utveckla samverkande autonoma flygande farkoster med kapacitet att manipulera sin omgivning. Dessa robotar kommer att tillsammans i grupper kunna lyfta och bearbeta konstruktionen i luften med hjälp att gripklor. Sådana autonoma system har en mängd framtida tillämpningar, t ex inom underhåll av kritisk samhällsinfrastruktur, såsom att felsöka och laga kraftnät, kommunikationssystem osv. Projektet kommer att möjliggöra att Sverige och Korea tar en spetsposition inom ett område som är av stor vikt för ländernas industri. Redan idag ser vi alltfler användningsområden för kamerabärande robotar. Detta projekt kommer att ta denna teknologi till en helt ny nivå och möjliggöra att sådana system används autonomt och att de kan manipulera sin omgivning, såsom att ta bort is från elstolpar. En viktig komponent i projektet är att demonstrera dessa nya kapaciteter genom att integrera våra robotiklab på KTH och SNU så att avancerade uppgifter kan lösas av flygande robotar sammankopplade över Internet.