Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Senior Individual Grants 1997

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 SIG:06 Kognitionsvetenskap IT 980101 – 021231 13 674 000
A4 SIG:10 Center for Advanced Spectroscopy MV 980101 – 071231 13 550 000
A4 SIG:04 Koagulationsforskning LV 980101 – 061231 13 580 000
A4 SIG:13 A research program in signals and systems with strategic applications IT 980101 – 021231 13 580 000
A4 SIG:05 Control of Cell Pattern in the Neural tube and Anterior Pituitary LV 980101 – 041231 13 587 000
A4 SIG:08 Novel Integrated Mass Spectrometry BT 980101 – 041231 13 457 000
A4 SIG:09 Dissection of virus: host interactions in persistant and viral oncogenesis LV 980101 – 041231 13 587 000
A4 SIG:12 Sensing and Responding to (Methyl)Phenol Environmental Pollutants LV 980101 – 041231 10 674 340
A4 SIG:03 Transition Metal-Catalyzed Selective Processes and Asymmetric Catalysis BT 980101 – 041231 13 580 000
A4 SIG:14 Determinants of Yersinia pseudotuberculosis LV 980101 – 041231 13 579 840
A4 SIG:07 Design and synthesis of peptide mimetics and enzyme inhibitors BT 980101 – 041231 13 580 000
A4 SIG:02 Development of Data Transmission Strategies for Multi-User Applications IT 980101 – 031231 12 500 000
A4 SIG:11 Complex systems IT 980101 – 021231 13 587 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt