Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Senior Individual Grants 2005

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 06:214 In situstudier av kärnbildning och tillväxt av avancerade nanostrukturerade material MV 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:222 Distribuerad styrning av komplexa system IT 060101 – 081231 6 000 000
A3 06:216 Nanoelektromekaniska system (NEMS) IT 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:215 Datorstödd atomär design av nya material MV 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:217 Växelverkan mellan högt laddade partiklar och makromolekyler i lösning Öv 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:212 Molekylärbiologiska metoder för att skapa nya enzymer för selektiv organisk syntes BT 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:218 Icke kodande RNA i molekylär patogenes LV 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:211 Nanobioteknik för höghastighetsproteomik BT 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:221 Systembiologi LV 060101 – 111230 6 000 000
A3 06:213 Nanofotonik med optiska närfält IT 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:220 Energiomvandling i molekylära system BT 060101 – 091231 6 000 000
A3 06:219 Indikatorer för datorbaserade optiska fingeravtryck LV 060101 – 091231 5 984 251
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt