Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom SFC inom livsvetenskap

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:098 Forskningscentrum för kroniska infektionssjukdomar LV 030101 – 091231 59 362 000
A3 02:099 Forskningscentrum för utvecklingsbiologi inom växtområdet LV 030101 – 091231 79 000 000
A3 02:094 Forskningscentrum för stamcellsbiologi och cellterapi LV 030101 – 101231 59 000 000
A3 02:097 Forskningscentrum för utvecklingsbiologi inom neuroområdet LV 030101 – 091231 79 000 000
A3 02:096 Forskningscentrum för Identifikationsprocesser inom immunsystemet LV 030101 – 101231 52 000 000
A3 02:095 Forskningscentrum Rationella metoder för att utveckla hämmare av sjukdomsalstrande organismer LV 030101 – 101231 52 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt