Hoppa till innehåll
EN In english

Smart Assembly 4.0

Diarienummer
RIT15-0025
Start- och slutdatum
160901-210831
Beviljat belopp
32 100 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Målet med projektet ”Smart Assembly 4.0” är att förverkliga idén om den autonoma, självoptimerande och robotiserade monteringsfabriken, som maximerar kvalitet, produktivitet och ökar flexibiliteten, genom en ”mäta-analysera-agera”-strategi. Huvudresultatet kommer att vara systemprogramvaran ”Smart Assembly 4.0” som möjliggör sortering och självjustering av utrustning och som ökar kvaliteten utan snävare toleranser. Konceptet använder information på individnivå (mäta) för att välja ut de bästa kombinationerna av komponenter och för att optimera (analysera) och justera fixturelement, svetspunkter, sekvenser och robotbanor (agera). Det smarta systemet använder produkt- och processkunskap i ett sammanlänkat tillvägagångssätt där villkoren för varje individ är optimerade för att uppnå högsta kvalitet med minimalt resursutnyttjande. Projektresultatet kommer att demonstreras på en virtuell karossfabrik från bilindustrin men resultaten är generiska och kan anpassas till tillverkningsindustrin i allmänhet. I projektet kommer expertis inom maskininlärning, reglerteknik, geometrisäkring, banplanering, automation och mätning kombineras. Metoder och algoritmer kommer att utvecklas inom respektive område i (WP1) Skanning, geometridatainsamling och analys, (WP2) Geometrisäkring av komplexa sammansatta produkter, (WP3) Automatiserad robotprogrammering och resursoptimering, (WP4) Maskininlärning och anpassning, och tätt integreras på systemnivå i (WP0) Systemnivå och demonstrator.

Populärvetenskaplig beskrivning

Tillverkningsindustrin står för 40 % av svensk exportekonomi och ständiga förbättringar är nödvändigt för att bibehålla eller öka exporten i den stenhårda globala konkurrensen. Svenska fordonsföretag med Volvo Cars i spetsen har varit mycket snabba på att anamma de nya möjligheter som ges av digitalisering och simulering. Detaljerad information om produkter, monteringsfabriker och sammanfogningsmetod används sedan länge för virtuell utveckling och har resulterat i förbättrad kvalitet, produktivitet och minskad miljöpåverkan. En grundläggande utmaning är att alla tillverkningsmetoder är förknippade med variation. Dessa måste hanteras för att inte skapa kvalitetsproblem eller förseningar vid introduktion av nya produkter. Toleranser används inom massproduktion för att kontrollera variationen så att slutprodukten fungerar och ser bra ut, men ju snävare toleranser desto dyrare tillverkningsprocesser. Vi samlar nu framstående forskare inom produkt- och produktionsutveckling, regler- och automatiseringsteknik, och avancerad industri matematik för att ta nästa steg inom digitalisering ihop med svensk fordonsindustrin. Vi kommer genomföra idén om den självförbättrande fabriken, ”Smart Assembly 4.0”, som bibehåller fördelarna med massproduktion men levererar individtillverkad kvalitet utan onödigt snäva toleranser. Det är nya framsteg inom simulering, mätteknik och allt kraftfullare datorer som gör det möjligt att genomföra projektidén som har stor potential. Till exempel är en karossfabrik inom fordonsindustrin en mycket stor investering som kan bestå av hundratals robotar som svetsar ihop alla ingående karosskomponenter. Projektets huvudresultat är en programvara för sortering och självkorrigerande utrustning, som ökar kvaliteten utan kostsamma krav på snäva toleranser. Konceptet ”Smart Assembly 4.0” kommer att använda information som samlas in med avancerad mätteknik på ingående komponenter för att välja ut de kombinationerna som passar bäst ihop, och för att optimera och justera utrustning som fixturelement, svetspunkter, sekvenser och robotbanor. Det smarta systemet använder produkt- och processkunskap i ett sammanlänkat tillvägagångssätt där utrustningen för varje individ är optimerad för att uppnå högsta kvalitet med minimalt resursutnyttjande. Projektresultaten kommer att visas upp på en virtuell karossfabrik från bilindustrin. Resultaten är dock generellt tillämpbara och kan anpassas till företag inom tillverkningsindustrin i allmänhet.