Hoppa till innehåll
EN In english

Smart Implicit Interaction

Diarienummer
RIT15-0046
Start- och slutdatum
160701-220630
Beviljat belopp
33 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

För att göra PCn populär och användbar för många krävdes skrivbordsmetaforen, för internet krävdes hypertext, och för den smarta mobilen krävdes ett touchgränssnitt. Idag behöver Sakernas Internet en motsvarande fungerande, attraktiv interaktionsmodell för att slå igenom på konsumentmarknaden. Men lösningen ligger inte i smarta hem eller smarta städer, utan vi bör istället skapa miljöer som gör oss smarta, där våra vardagliga praktiker är det som föder de smarta sakernas beteende och där vi, i vår tur, påverkas av dem. Vi föreslår en ny gränssnittsparadigm som vi kallar smart implicit interaktion. Implicit interaktion håller sig i bakgrunden och stör oss inte. Det ändrar sitt beteende och anpassar sig till situationen baserat på data-analys av vårt tal, våra rörelser och andra kontextuella data. När vi interagerar med dem så kommer de, beroende på systemets syfte, antingen starta en explicit, vanlig interaktionsdialog med oss men där startpunkten är anpassat till kontexten, eller så fortsätter de i en implicit interaktion – genom att använda andra modaliteter så svarar de subtilt på hur vi rör oss eller andra kontextuella data. Demonstratorn i projektet består av tre byggstenar – ett interaktionsverktyg, ett smart data lager och en uppsättning ’design exemplar’ för den Smarta Vägen, Smarta Trädgården och Smarta Kroppen.

Populärvetenskaplig beskrivning

För att göra PCn populär och användbar för många krävdes skrivbordsmetaforen, för internet krävdes hypertext, och för den smarta mobilen krävdes ett touchgränssnitt. Idag behöver Sakernas Internet en motsvarande fungerande, attraktiv interaktionsmodell för att slå igenom på konsumentmarknaden. Men lösningen ligger inte i det smarta hemmet eller den smarta staden visionerna, utan vi bör istället skapa miljöer som gör oss smarta, där våra vardagliga praktiker är det som föder de smarta sakernas beteende och där vi, i vår tur, påverkas av dem. Vi föreslår en ny gränssnittsparadigm som vi kallar smart implicit interaktion. Implicit interaktion håller sig i bakgrunden och stör oss inte. Det ändrar sitt beteende och anpassar sig till situationen baserat på data-analys av vårt tal, våra rörelser och andra kontextuella data. När vi interagerar med dem så kommer de, beroende på systemets syfte, antingen starta en explicit, vanlig interaktionsdialog med oss men där startpunkten är anpassat till kontexten, eller så fortsätter de i en implicit interaktion – genom att använda andra modaliteter så svarar de subtilt på hur vi rör oss eller andra kontextuella data. Demonstratorn i projektet består av tre byggstenar – ett interaktionsverktyg, ett smart data lager och en uppsättning ’design exemplar’ för den Smarta Vägen, Smarta Trädgården och Smarta Kroppen. Dessa kontexter är viktiga både ur ett konsument- och industri-perspektiv men kommer framförallt testa gränserna och ge oss svar på våra forskningsfrågor kring interaktionsmodellen för IoT.