Hoppa till innehåll
EN In english

SoPhy: Storskaliga cyber-fysiska transportsystem

Diarienummer
RIT15-0091
Start- och slutdatum
160701-220630
Beviljat belopp
32 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Transport av människor och varor går igenom en enorm utveckling med införandet av autonoma och elektriska fordon och ny sensor- och kommunikationsteknik. Syftet med detta projekt är att utveckla nya modellerings- och analysverktyg för att förbättra den grundläggande förståelsen för och den systematiska designen av dessa cyberfysiska transportnät. De kommer att möjliggöra en uppsjö av nya tjänster och system baserade på samordnade informationsflöden, fordon och människor. Vår forskningsplan fokuserar på förbättrad modellering av dataflöden i heterogena nätverk, effektiv inlärning och optimering för trafikstyrning, samt en helt ny metod för autonom interaktion i storskaliga trafiksystem, med tekniska, ekonomiska och mänskliga komponenter. Resultat från vår teori- och metodutveckling kommer att implementeras och utvärderas i en unik demonstrationsmiljö, vårt nyligen inrättade KTH Smart Mobility Lab med starkt stöd av svensk industri. Experiment kommer att genomföras med nätverk av autonoma fordon som kommunicerar via emulerad 5G-teknik. Tack vare våra etablerade och omfattande industriella samarbeten och genom vår egen världsledande position inom trådlös kommunikation och nätverks- och transportsystem, är vårt team ett av få som kan adressera de möjligheter och utmaningar som erbjuds av framtida generationers uppkopplade smarta transportsystem.

Populärvetenskaplig beskrivning

De senaste decenniernas snabba utveckling inom dator- och kommunikationsteknik har för evigt förändrat hur vi samverkar och utbyter information. Vi är nu på väg in i nästa revolution, som i grunden kommer att förändra hur vi interagerar med vår omgivning, apparater och prylar, och allt annat uppkopplat omkring oss. Denna nya teknik har potential att fullständigt förändra våra dagliga liv och samhället i stort: hur vi förflyttar oss och transporterar varor, genererar och konsumerar energi, tillverkar och distribuerar produkter, tillhandahåller hälso- och sjukvård, och hur vi umgås i samhället. Speciellt går transportsystemet igenom en enorm utveckling med införandet av autonoma och elektriska fordon och ny sensor- och kommunikationsteknik. Syftet med detta projekt är att utveckla nya modellerings- och analysverktyg för den grundläggande förståelsen och designen av framtidens transportnätverk. Dessa så kallade cyberfysiska system integrerar modern informations- och kommunikationsteknik med fysiska uppkopplade fordon, vägnätet och annan infrastruktur. Den nya tekniken kommer att möjliggöra en uppsjö av tjänster och system med hjälp av samordnade informationsflöden, bilar och människor. Människan, både som individ och social grupp, har en mycket viktig del i dessa framtida system. Därför är det speciellt viktigt att öka förståelsen för hur hon påverkar säkerhet, effektivitet och flexibilitet hos transportsystemet. Projektet fokuserar på analys av data i heterogena nätverk, effektiv inlärning och optimering för trafikstyrning, samt nya metoder för autonom interaktion i storskaliga trafiksystem, med tekniska, ekonomiska och mänskliga komponenter. Teoretiska resultat kommer att implementeras och utvärderas i en unik demonstrationsmiljö, vårt nyligen inrättade KTH Smart Mobility Lab med starkt stöd av svensk industri. Experiment kommer att genomföras med nätverk av autonoma fordon, trådlös uppkoppling via emulerad 5G-teknik och en uppsjö av molntjänster. Tack vare våra etablerade och omfattande industriella samarbeten och genom vår egen världsledande position inom trådlös kommunikation och nätverks- och transportsystem, ser vi goda utsikter för att positionera Sverige inför de möjligheter och utmaningar som erbjuds av framtida generationers uppkopplade smarta transportsystem.