Hoppa till innehåll
EN In english

Smart Intra-body network

Diarienummer
RIT15-0119
Start- och slutdatum
160801-220331
Beviljat belopp
34 304 264 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Målet med projektförslaget är att utveckla en smart systemplattform som består av sensorer och bio-elektroniska akuatorer, alla sammankopplade med s.k. body-coupled communication (BCC) bildande ett nätverk i kroppen. Tillsammans med Big Data kan detta skapa en helt ny behandlingsmetod som möjliggör omedelbar koppling mellan diagnos och auto-reglerade behandling. Detta interna ”kroppsnätverk” kommer även att kunna kommunicera externt via mobilnätet och "molnet". Projektet har ett systemperspektiv där state-of-the-art disciplinär forskning och utveckling av komponenter, metoder, datahantering och intelligenta system konvergerar. Vi kommer att använda en system-demonstrator med inriktning mot epilepsi som testbädd för att fokusera och guida forskningen. Denna gör det också möjligt att kontinuerligt verifiera resultat från de olika arbetspaketen i projektet. Planen är att göra tre olika implementationer av demonstratorn och tillåta systemet att organiskt öka i komplexitet från ett virtuellt till ett fullständigt system. Det förväntade resultatet från projektet är en ny smart system-plattform som kan vidareutvecklas och användas för behandling av ett stort antal sjukdomar och som kommer att bli ett mycket kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten och möjliggöra en betydande minskning av vårdkostnaderna.

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med projektförslaget är att utveckla en smart systemplattform som består av sensorer och bio-elektroniska akuatorer, alla sammankopplade med s.k. body-coupled communication (BCC) bildande ett nätverk i kroppen. Tillsammans med Big Data kan detta skapa en helt ny behandlingsmetod som möjliggör omedelbar koppling mellan diagnos och auto-reglerade behandling. Detta interna ”kroppsnätverk” kommer även att kunna kommunicera externt via mobilnätet och "molnet". Projektet har ett systemperspektiv där state-of-the-art disciplinär forskning och utveckling av komponenter, metoder, datahantering och intelligenta system konvergerar. Vi kommer att använda en system-demonstrator med inriktning mot epilepsi som testbädd för att fokusera och guida forskningen. Denna gör det också möjligt att kontinuerligt verifiera resultat från de olika arbetspaketen i projektet. Planen är att göra tre olika implementationer av demonstratorn och tillåta systemet att organiskt öka i komplexitet från ett virtuellt till ett fullständigt system. Det förväntade resultatet från projektet är en ny smart system-plattform som kan vidareutvecklas och användas för behandling av ett stort antal sjukdomar och som kommer att bli ett mycket kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten och möjliggöra en betydande minskning av vårdkostnaderna.