Hoppa till innehåll
EN In english

Strategisk mobilitet 2007

Ansökningsperiod
070608-071023
Bidragsperiod
2008-2010
Belopp (milj kr)
15.4
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

SSF har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytes-tjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Sista ansökningsdag är den 23 oktober.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 36 17 47%
Livsvetenskaperna 2 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 5 2 40%
Materialvetenskap och materialteknologier 5 2 40%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 20 10 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 1 100%
Övrigt 3 2 67%
Kvinnliga huvudsökande 2 1 50%
Manliga huvudsökande 34 16 47%
Visa projekt