Hoppa till innehåll
EN In english

Strategisk mobilitet 2010

Ansökningsperiod
100317-100901
Bidragsperiod
2011-2012
Belopp (milj kr)
9.5
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 28 10 36%
Livsvetenskaperna 6 2 33%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 5 3 60%
Materialvetenskap och materialteknologier 5 1 20%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 8 2 25%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 4 2 50%
Kvinnliga huvudsökande 6 1 17%
Manliga huvudsökande 22 9 41%
Visa projekt