Hoppa till innehåll
EN In english

Strategiska Forskningscentrum (SFC)

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2006-2012
Belopp (milj kr)
842.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar ett antal Strategiska Forskningscentra inom en totalram av maximalt 800 milj kr i stöd från stiftelsen och inbjuder härmed intressenter att inkomma med föransökan. Stiftelsens bidrag till ett centrum utgår i form av ett femårigt anslag inom en ram av 6 till 12 milj kr/år.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 18 17 94%
Livsvetenskaperna 7 6 86%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 2 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 4 4 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 2 2 100%
Övrigt 1 1 100%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 18 17 94%
Visa projekt