Hoppa till innehåll
EN In english

Bioinformatik

Diarienummer
A3 98:64
Start- och slutdatum
990101-061231
Beviljat belopp
39 876 210 kr
Förvaltande organisation
Stockholm University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Matematiska och datoriserade metoder för att samla, analysera och tolka komplex biologisk information som t ex sekvenser av och strukturer hos DNA, RNA och proteiner. Ett bioinformatikcentrum i Stockholm utgör ett nationellt stöd och en infrastruktur för undervisning inom området och fungerar som en gränsyta mellan biovetenskap och datalogi.

Populärvetenskaplig beskrivning