Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 1996

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
1996-2000
Belopp (milj kr)
1.9
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 9 9 100%
Livsvetenskaperna 1 1 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 1 100%
Övrigt 7 7 100%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 7 7 100%
Visa projekt