Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 1998

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
1998-2002
Belopp (milj kr)
1.2
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 9 9 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 5 5 100%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 7 7 100%
Visa projekt