Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom VD-beslut 1999

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
D1999:49 Delfinansiering av workshop bioiformatik Sigtuna BT 990101 – 071231 25 000
D1999:44 Utbildningsprogram om genteknik Öv 990101 – 021231 300 000
D1999:46 Bidrag till förprojektering av vetenskapsfestival vid millennieskiftet Öv 990101 – 001231 150 000
D1999:48 Bidrag till Drosophila-stamcenter i Umeå LV 990101 – 001231 300 000
D1999:47 Utvärdering av forskarskolor Öv 990101 – 011231 0
D1999:39 Stipendium för vistelse vid MIT Öv 990101 – 001231 35 000
D1999:43 Mapping of the Corporate R&D Sector in Sweden - an initial survey and analysis Öv 990101 – 991231 250 000
D1999:41 Bidrag till  RoboCup-99 resp 16th international joint conference on artificial intelligence IT 990101 – 001231 150 000
D1999:40 Bio-related research integrated with IT-related research in Japan BT 990101 – 991231 300 000
D1999:45 Bidrag till de biomed forskarskolornas andra nationella symposium 2000 LV 990101 – 011231 85 000
D1999:42 Internationella vetenskaps-festivalen i Göteborg-99 Öv 990101 – 991231 150 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt