Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2000

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2000-2005
Belopp (milj kr)
1.8
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 10 10 100%
Livsvetenskaperna 1 1 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 2 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 1 100%
Övrigt 5 5 100%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 8 8 100%
Visa projekt