Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2001

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2001-2006
Belopp (milj kr)
6.9
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 17 17 100%
Livsvetenskaperna 6 6 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 5 5 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 5 5 100%
Kvinnliga huvudsökande 4 4 100%
Manliga huvudsökande 13 13 100%
Visa projekt