Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2002

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2002-2006
Belopp (milj kr)
7.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 20 20 100%
Livsvetenskaperna 3 3 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 2 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 3 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 3 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 9 9 100%
Kvinnliga huvudsökande 7 7 100%
Manliga huvudsökande 13 13 100%
Visa projekt