Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2003

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2003-2007
Belopp (milj kr)
7.4
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 18 18 100%
Livsvetenskaperna 3 3 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 3 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 1 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 11 11 100%
Kvinnliga huvudsökande 6 6 100%
Manliga huvudsökande 12 12 100%
Visa projekt