Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2004

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2004-2006
Belopp (milj kr)
8.2
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 12 12 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 1 1 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 2 2 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 1 100%
Övrigt 6 6 100%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 11 11 100%
Visa projekt