Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2007

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2007-2008
Belopp (milj kr)
2.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 10 10 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 8 8 100%
Kvinnliga huvudsökande 3 3 100%
Manliga huvudsökande 7 7 100%
Visa projekt