Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2009

Ansökningsperiod
121116-121116
Bidragsperiod
2009-2009
Belopp (milj kr)
1.5
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 8 5 63%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 1 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 7 4 57%
Kvinnliga huvudsökande 4 3 75%
Manliga huvudsökande 4 2 50%
Visa projekt