Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2012

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2012-2013
Belopp (milj kr)
0.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 3 0 0%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 3 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 0 0 0%
Manliga huvudsökande 3 0 0%
Visa projekt