Hoppa till innehåll
EN In english

VD-beslut 2013

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2013-2016
Belopp (milj kr)
2.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

VD har på delegation rätt att ta beslut om att bevilja projekt inom en viss ram.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 4 4 100%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 1 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 3 3 100%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 3 3 100%
Visa projekt