Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom VD-beslut 2015

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
vdb15-0001 Internationella experter inom neutronspridning MV 150101 – 150831 60 000
vdb15-0002 förstudiemedel kopplade till AIMday® inom tek/nat och med/farm Öv 150101 – 151231 600 000
vdb15-0003 Energiutskottets verksamhet Öv 150101 – 171231 300 000
vdb15-0004 Stöd till doktorand gällande studier om effekter av IT-forskning, digitalisering, automatisering och robotisering. IT 150101 – 150501 60 000
vdb15-0005 Människa Maskin BT 150101 – 151231 100 000
vdb15-0006 Workshop inom Epigenetik LV 150101 – 151231 40 000
vdb15-0007 Nationell workshop om ”Personalized Cancer Medicine” (PCM) LV 150810 – 160630 100 000
vdb15-0008 Robotdagen IT 150901 – 151231 60 000
vdb15-0009 C-awards 2015-2017 IT 150907 – 171231 210 000
vdb15-0010 Workshop, produktutveckling (ENDREA-jubileum) Öv 160101 – 160331 30 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt