Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom VD-beslut 2018

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
vdb18-0002 What is life? Öv 190101 – 190831 200 000
vdb18-0003 Jubileumsstipendieprogram för forskarutbyte mellan Sverige och Japan Öv 190101 – 191231 1 000 000
vdb18-0004 Samarrangemang av flera konferenser inom vakuum-, nano- och ytteknik. MV 190101 – 190831 150 000
vdb18-0005 Nätverksträff för bidragsmottagare inom utlysningen underrepresenterat kön Öv 190101 – 190630 24 223
vdb18-0006 Kemisk nedbrytning och mekanisk beständighet i Vasa MV 190101 – 201231 333 333
vdb18-0007 Internat: En ny generation akademiska ledare Öv 190101 – 190930 130 000
vdb18-0008 Symposium: Hur mäter vi vetenskaplig kvalitet? Öv 190101 – 190930 60 000
vdb18-0010 FoU-barometer, näringsliv Öv 190101 – 201231 1 000 000
vdb18-0011 Återträff, Ledarskapsprogrammet ICA-6 Öv 190101 – 190930 40 544
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt