Hoppa till innehåll
EN In english

Symposium om Geoengineering

Diarienummer
vdb22-0001
Start- och slutdatum
230101-231231
Beviljat belopp
50 000 kr
Förvaltande organisation
Luleå University of Technology
Forskningsområde
Övrigt

Summary

Med vårt symposium vill vi belysa forskningsfronten inom området Geoengineering och genom ett systemperspektiv identifiera en rad konsekvenser av Geoengineering för vidare samtal. Resultatet planeras bli en sammanställning av senaste kunskapsläget inom området. Ett långsiktigt mål är att vårt symposium skall resultera i en rad nya mångvetenskapliga forskningssatsningar som bidrar till ökad kunskap och insikt inom området och som kan ligga till grund för internationell policy och beslut.

Populärvetenskaplig beskrivning